จดชื่อโดเมน สั่งซื้อเว็บโฮสติ้ง สั่งซื้อ VPS วิธีการชำระเงิน ส่วนบริการลูกค้า ติดต่อเรา
WEB HOSTING | VPS SERVER | DOMAIN NAME | CO-LOCATION | SSL CERTIFICATE
แก้ไขข้อมูลโดเมน | DNS-DIY | แจ้งชำระเงิน | ตั้งค่าอีเมล Outlook | ตั้งค่าอีเมล iPhone, iPad | ข่าวประกาศ | ลูกค้าของเรา
ติดต่อ-สอบถาม : Support Ticket- Tel: 081-6217973- Fax: 02-8654603- info@hosting.in.th

ระบบ Cloud Server & Cloud Storage ของเรา
 

สำหรับบริการ Cloud Web Hosting และ Cloud VPS ของเราในวันนี้ เราได้อัพเกรดระบบทั้งหมดเป็น Cloud Server & Cloud Storage & Virtualization เต็มรูปแบบ 100% ให้บริการเต็มประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง โดย Hosting.in.th

Cloud Server & Cloud Storage เป็น Cloud Solution ที่เราเลือกใช้ในการให้บริการ Cloud Web Hosting และ Cloud VPS อยู่ในขณะนี้ เป็น Cloud Solution ที่มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม Parallels ยังเป็นบริษัทที่ Support OpenVZ ซึ่งเป็น Free version ของ Virtuozzo Container อีกด้วย เรามาลองดูว่าระบบนี้ทำงานอย่างไร? ดีอย่างไร? และดีกว่า Cloud Solution ของที่อื่นๆ อย่างไร? โดยขอเรียกย่อเป็น PCS & Pstorage ตามลำดับ

ปัจจุบัน Parallels Cloud Server & Cloud Storage ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Odin Virtuozzo & Virtuozzo Storage แล้ว ตามลำดับ


ระบบ Cloud (คลาวด์) คืออะไร?
ในอดีตที่ผ่านมา การให้บริการเว็บโฮสติ้งจะนำเครื่อง Server 1 เครื่องมาติดตั้งระบบต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน เมื่อ Server มีเว็บไซต์มากถึงจำนวนหนึ่ง ก็ติดตั้งเครื่องใหม่อีกเครื่องหนึ่ง เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ เราเรียกการทำงานแบบนี้ว่า "Stand-alone Server" คือทำงานเป็นอิสระเครื่องเดียว ไม่ต้องพึ่งพาหรือพ่วงการทำงานร่วมกับ Server อื่นๆ ซึ่งมีข้อด้อยคือ เมื่อ Server มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ จะทำให้บริการทั้งหมดใน Server นั้นต้องหยุดทำงาน และต้องใช้เวลาในการแก้ไขตามความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้เกิด Downtime ในช่วงเวลาดังกล่าว

Cloud Solution เป็นระบบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาข้างต้นได้อย่างดีเยี่ยม โดยการนำเครื่อง Server มาพ่วงต่อกันให้เป็นระบบเดียวกัน ใช้ทรัพยากรพื้นฐานร่วมกัน (ในที่นี่จะเน้นไปที่ Harddisk และ Storage สำหรับเก็บข้อมูล) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Cloud Server แต่ละเครื่องให้มากยิ่งขึ้น Cloud Server ทุกเครื่องจะทำงานไปพร้อมๆ กันเพื่อให้งานนั้นสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าการใช้แค่เครื่องเดียว และสามารถทำงานแทนกันได้ตลอดเวลา (High-Availability & Fail-Over) เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่ลอยอยู่เต็มท้องฟ้าในทุกๆ ที่ ไม่ว่าอยู่จุดไหนของโลก ไม่ว่าจะมีน้อยหรือมาก แต่เราก็ยังคงเห็นเมฆลอยอยู่เสมอ ในความหมายเดียวกัน ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ระบบจะไม่มีการล่มจากปัญหา Hardware (ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้นๆ) เพราะจะมี Cloud Server คอยให้บริการอยู่เสมอ ข้อดีที่ได้จากระบบ Cloud นอกจากการทำงานแทนกันได้ตลอดเวลา ยังสามารถทำงานให้สำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้น ใช้ทรัพยากรของ Server ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และหากต้องการความเสถียรเพิ่มยิ่งขึ้น ก็สามารถเพิ่ม Cloud Server เข้าในระบบได้อย่างไม่จำกัด
PCS & Pstorage คืออะไร? ทำงานอย่างไร?
นิยามสั้นๆ :-
- PCS คือ ระบบจัดการ Virtualization ในรูปแบบของ Virtual Private Server (VPS) รองรับทั้ง KVM (Windows, Linux) และ Virtuozzo Container (Linux only)
- Pstorage คือ Cloud Storage เพื่อใช้เก็บข้อมูลของ PCS

Parallels Cloud Server

 
Parallels Cloud Storageจากคลิปแนะนำข้างต้น จะเห็นได้ว่า Pstorage ได้นำ Hardware Node มาต่อพ่วงกัน โดยเชื่อมพื้นที่ Harddisk ในแต่ละ Node เข้าด้วยกันเป็น Storage ก้อนเดียว แล้วเก็บข้อมูลไว้ใน Storage นี้สำหรับให้ทุกๆ Node เข้ามาใช้งาน

Pstorage จะทำการแบ่งข้อมูลออกเป็นหลายๆ ส่วนตามที่เราได้กำหนดไว้ แล้วทำการ Replicate (Copy) ข้อมูลไปเก็บไว้ใน Physical Disk ของแต่ละ Node เปรียบเสมือนทำ RAID Array บน Network ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่า, เร็วกว่า และเสถียรมากกว่า Hardware RAID ที่ใช้สำหรับให้บริการเว็บโฮสติ้ง เช่น RAID1, RAID5, RAID6 หรือ RAID10 (ที่เราเคยใช้มาก่อน) ดังนี้

+++ Pstorage จะไม่เก็บข้อมูลที่เหมือนกันทั้งชุดไว้ใน Disk ทุกตัว แต่จะแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วแยกเก็บไว้ในแต่ละ Node มากกว่า 1 Node ป้องกันข้อมูลสูญหาย และเพิ่มความเร็วในการอ่านข้อมูล เพราะสามารถอ่านข้อมูลจาก Node ใดก็ได้ที่เร็วที่สุด
- - - Hardware RAID ไม่ว่า RAID ระดับใดก็มีข้อดีแตกต่างกันไป แต่ข้อเสียที่มีเหมือนกัน (ยกเว้น RAID0) คือ ต้องใช้ Harddisk ใน Array อย่างน้อย 1 ลูกเพื่อสำรองข้อมูล หรือเก็บ Parity Bit โดยเฉพาะ RAID6 ต้องใช้ถึง 2 ลูก เพราะมี Parity Bit 2 ชุด หรือแม้แต่ RAID10 ซึ่งทำงานได้ดีที่สุด ก็ต้องเสีย Harddisk ไปครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเพื่อสำรองข้อมูล ทำให้ใช้พื้นที่ได้ไม่คุ้มค่า และยิ่งมี Harddisk ใน Array มากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งเขียนช้าลงมากเท่านั้น

+++ Pstorage แต่ละ Node หากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่น อุปกรณ์เสียหาย หรือต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น เพิ่ม RAM, เปลี่ยน Harddisk เราจะสามารถ Shutdown Server แล้วถอดออกจากระบบ Cloud Storage ได้เลยโดยไม่กระทบการใช้งานแต่อย่างใด
- - - Hardware RAID ไม่ว่าจะเป็น RAID ระดับใดก็ตาม จะรองรับการเสียเฉพาะ Harddisk เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยน Harddisk จะต้อง Shutdown ทั้งเครื่อง ซึ่งหมายความว่าทั้งระบบต้องหยุดทำงานจนกว่าการเปลี่ยน Harddisk ตัวใหม่จะเสร็จสิ้นโดยที่ยังไม่รวมเวลาในการ Rebuild ข้อมูลหลังจากนั้น หรือแม้แต่ RAID ระดับสูงขึ้นเช่น RAID5, RAID6, RAID10 หากมี Harddisk เสีย ก็ต้องใช้วิธีการและระยะเวลานานเช่นเดียวกัน แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ที่แย่กว่านั้น? Mainboard เสีย? Power Supply พัง? คงต้องใช้เวลายาวนานกว่าเปลี่ยน Harddisk แน่นอน

ข้อดีของคุณสมบัตินี้ของ Pstorage คือ ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม (Random Access) และความเร็วในการทำ Re-Balance ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของ Harddisk และจำนวน Node ที่มีอยู่ในระบบ ยิ่งมี Harddisk และ Node มากเท่าไหร่ จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการอ่านข้อมูลจาก Cloud Storage มากยิ่งขึ้น การย้ายข้อมูลระหว่าง Node ก็ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากการ Balance ข้อมูลแล้ว Pstorage ยังมีการ Balance กระจายโหลดไปยัง Harddisk ในทุกๆ Node ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อไม่ให้ Node ใด หรือ Harddisk ตัวใดต้องรับภาระในการอ่านเขียนข้อมูลเพียงจุดเดียว


Cloud Storage


   

Pstorage ยังมีคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ดีกว่า Cloud Solution แบบอื่นๆ คือ ไม่ใช้ Centralized Shared Storage (NAS, SAN) เพื่อเก็บข้อมูล เนื่องจากการใช้ Shared Storage เพียงเครื่องเดียว อาจทำให้เกิดสถานการณ์ Single-Point-of-Failure ได้ (ดาวน์เครื่องเดียว ทำให้ดาวน์ทั้งระบบ) แต่ Pstorage จะใช้ Physical Harddisk ของทุกๆ Node แทน เรียกได้ว่าใช้แบบ Basic สุดๆ แต่ผลที่ได้นั้นอยู่ในขั้นสูงกว่า Advanced เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา แม้ว่าอาจจะมี Pstorage บาง Node ที่ดาวน์ไปก็ตาม และข้อมูลจะไม่มีทางหายไปจากระบบนี้โดยสาเหตุมาจาก Hardware ได้เลย เพราะจะมีการ Rebalance ข้อมูลตลอดเวลาเช่นกัน และความเร็วที่ได้จาก Pstorage ยังเร็วเทียบเท่ากับ Direct-Attached-Storage (เร็วเท่ากับอ่านข้อมูลจาก Harddisk โดยตรงในเครื่องนั้นๆ) ซึ่งจะเร็วกว่าการอ่านข้อมูลจาก Centralized Shared Storage ที่มีลักษณะเป็น Network-Attached-Storage นอกจากนี้เรายังมี Backup Storage อีก 1 ชุดเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดย้อนหลังได้อย่างน้อย 3-7 วัน

ลองคิดง่ายๆ ดูว่า หากระบบ Cloud ของที่ใดก็ตามที่ใช้ Centralized Shared Storage เพียง 1 เครื่อง และมี Client เข้ามาใช้งาน Storage นี้ 10 เครื่อง แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเครื่องที่เป็น Storage เสีย? อีก 10 เครื่องที่เหลือเท่ากับไม่มีข้อมูลใดๆ เหลืออยู่เลย นั่นแปลว่าระบบถูก Shutdown ลงไปโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการก็คงไม่อยากเจอกับเหตุการณ์เช่นนั้นเป็นแน่แท้

นอกจากนี้แล้ว Pstorage ยังสามารถแยกการใช้งาน Harddisk แต่ละแบบตามประสิทธิภาพในการอ่านเขียนข้อมูลได้ด้วยการกำหนด Tier Number เช่น SSD->T0, SAS->T1, SATA->T2 เป็นต้น และเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ VPS ใดไปอยู่ใน Tier ใด ทำให้เราสามารถแบ่งระดับของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับราคาขาย ซึ่งเราได้จัดกลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยม Cloud Web Hosting และ Cloud VPS อยู่ที่ Tier0 (SSD) ทั้งหมด

ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพของการเข้าถึงข้อมูล Pstorage ยังรองรับการเพิ่ม SSD เป็น Cache Storage ในแต่ละ Node เพื่อเก็บข้อมูล "Hot Data" หรือข้อมูลที่มีการเรียกใช้งานบ่อยๆ ทำให้ไม่ต้องไปดึงข้อมูลจาก Cloud Storage ใหม่ทุกครั้ง ช่วยเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างน้อยๆ 10 เท่า หรือมากกว่านั้น และยังช่วยลดปริมาณ Traffic ในเครือข่ายได้อีกด้วย

ในระบบ PCS และ Pstorage รองรับการทำงานแบบ High-Availability (HA) Cluster & Fail-Over เมื่อมี Node ใด Offline ไปไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ระบบ HA จะทำการย้าย VPS ไปยัง Node อื่นที่ยัง Online อยู่ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้เกิด Downtime น้อยมากที่สุดหรือแทบจะไม่มี Downtime เลย หากเทียบกับแบบ Stand-alone Server ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆ เป็นชั่วโมงเพื่อแก้ไขปัญหา, เปลี่ยน Hardware หรือบางครั้งอาจต้องติดตั้ง OS ใหม่ และ Restore ข้อมูลทั้งหมด อาจต้องใช้เวลาเกิน 24 ชั่วโมงขึ้นไป

จากคุณสมบัติและจุดเด่นมากมาย ยังมีอีกหลายประการที่เราไม่ได้กล่าวถึงในข้างต้น เราจึงเลือกใช้ Cloud Solution นี้จาก Cloud Server & Cloud Storage ตาม Concept "High Performance & Fault Tolerant & Low Cost" ทำให้เราสามารถให้บริการ Cloud Web Hosting และ Cloud VPS บนระบบ Cloud ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและราคาไม่แพง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าระบบ Cloud ของเราคือ Cloud Solution เต็มรูปแบบ 100% พร้อมให้บริการเต็มประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง


สนใจบริการ Cloud Web Hosting และ Cloud VPS คลิกเลย!


ติดต่อ-สอบถามข้อมูลบริการ >> คลิกที่นี่
ลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว แนะนำให้เข้าระบบก่อน >> คลิกที่นี่
 
บริการ
Web Hosting แรง เสถียร ไม่มีล่ม
Domain Name จดชื่อโดเมน
VPS Server เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวบน SSD Cloud Storage
Co-Location Server รับฝากเครื่องเซิร์ฟเวอร์
SSL Certificate ใบรับรองความปลอดภัยเว็บไซต์
  แหล่งข้อมูล
คู่มือการใช้งาน
- ตั้งค่าอีเมล Outlook 2007
- ตั้งค่าอีเมล iPhone, iPad
ข้อตกลง,เงื่อนไขการใช้บริการ
วิธีการชำระเงิน, แจ้งชำระเงิน
ข่าวประกาศ, Our Server
  ส่งเอกสาร/ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญ โฮสติ้ง โซลูชั่น (สำนักงานใหญ่)
Hosting Solution Partnership (Headquarters)
77 หมู่ 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
โทรศัพท์ 081-6217973 โทรสาร 02-8654603
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 20024 01260
ใบอนุญาตประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0108214719654
 


รับชำระเงินผ่านธนาคาร, Internet Banking, PaySbuy.com และ PayPal.comCopyright © 2004-2018 Hosting Solution Partnership (Thailand)