จดชื่อโดเมน สั่งซื้อเว็บโฮสติ้ง สั่งซื้อ VPS ชำระเงิน ส่วนบริการลูกค้า
DOMAIN NAME | WEB HOSTING | VPS Server | CO-LOCATION | SSL CERTIFICATE
วิธีชำระเงิน | แจ้งชำระเงิน | แก้ไขข้อมูลโดเมน | ข้อมูลใช้งานเบื้องต้น | ข่าวประกาศ
สอบถามข้อมูล 081-6217973 info@hosting.in.th LINE @Hosting.in.th

Payment - ชำระค่าบริการ
 

- โอนเงิน/ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร (ในกรณีฝากเป็นเช็ค/PayPal กรุณาดูรายละเอียดด้านล่าง)

ชื่อบัญชี: ห้างหุ้นส่วนสามัญโฮสติ้ง โซลูชั่น โดย นายปิยพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (Hosting Solution Partnership)
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางแค 162-2-41251-6


หลังจากทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้ทางเราทราบ โดยวิธีดังนี้
* ตอบกลับอีเมลที่ได้รับจากทางเรา (Invoice, Quotation)
* แจ้งผ่านทางหน้าเว็บ คลิกที่นี่
* แจ้งมาทางอีเมล
โปรดเก็บใบนำฝาก หรือใบบันทึกรายการไว้ จนกว่าจะได้รับอีเมลยืนยันการให้บริการ/การโอนเงินจากทางเรา

หมายเหตุ
* ทางเราไม่สามารถออกใบกำกับภาษี 7% ได้ในขณะนี้ จำนวนเงินทุกรายการเป็นราคาสุทธิเรียบร้อยแล้ว
* หากต้องการใบเสร็จรับเงิน โปรดระบุในหน้า แจ้งการชำระเงิน หรือแจ้งเข้ามาทางอีเมล หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
* การโอนเงินแบบมีเศษสตางค์ จะทำให้ทางเราตรวจสอบยอดเงินของท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น 3,000.09 บาท
* โอนข้ามธนาคารหรือข้ามจังหวัด อาจมีค่าธรรมเนียม ท่านสามารถตรวจสอบได้จากธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ หรือธนาคารที่ท่านจะทำการโอนเงิน
* สามารถโอนเงินรวมเป็นครั้งเดียวกันได้ เช่น โอนเงินค่าเว็บโฮสติ้ง+โดเมน เป็นต้น
* ลูกค้านิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5% เฉพาะค่าบริการตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป (COVID-19 เดือน เมษายน - กันยายน 2563) และโปรดออกใบหักภาษี (แบบ ภ.ง.ด. 3) ให้ในนาม ห้างหุ้นส่วนสามัญ โฮสติ้ง โซลูชั่น ที่อยู่เลขที่ 77 หมู่ 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9920-02401-26-0 และส่งเอกสารมาดังที่อยู่ดังกล่าว ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งให้หลังจากได้รับใบหักภาษีเรียบร้อยแล้ว


- ฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคาร

กรุณาออกเช็คในนาม "ห้างหุ้นส่วนสามัญโฮสติ้ง โซลูชั่น โดย นายปิยพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา" แล้วนำฝากเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี: ห้างหุ้นส่วนสามัญโฮสติ้ง โซลูชั่น โดย นายปิยพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ เดอะมอลล์ บางแค 162-2-41251-6- ชำระเงินผ่าน PayPal

การชำระเงินผ่าน PayPal จะต้องชำระยอดเงินที่บวกค่าธรรมเนียม 5% แล้วเท่านั้น

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่าน PayPal โดยสามารถกรอกจำนวนเงินที่บวกค่าธรรมเนียม 5% ได้ทันที ผ่านทางเว็บไซต์ PayPal ที่ PayPal.me/HostingSolution

หากต้องการให้ทางเราส่งอีเมลเรียกเก็บเงิน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ Support Ticket
ติดต่อ-สอบถามข้อมูลบริการ >> คลิกที่นี่
ลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว แนะนำให้เข้าระบบก่อน >> คลิกที่นี่
 
บริการ
Web Hosting แรง เสถียร ไม่มีล่ม
Domain Name จดชื่อโดเมน
VPS Server เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวบน SSD Cloud Storage
Co-Location Server รับฝากเครื่องเซิร์ฟเวอร์
SSL Certificate ใบรับรองความปลอดภัยเว็บไซต์
  แหล่งข้อมูล
คู่มือการใช้งาน
- ตั้งค่าอีเมล Outlook 2007
- ตั้งค่าอีเมล iPhone, iPad
ข้อตกลงในการใช้บริการ
วิธีการชำระเงิน, แจ้งชำระเงิน
ข่าวประกาศ
  ส่งเอกสาร/ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญ โฮสติ้ง โซลูชั่น (สำนักงานใหญ่)
Hosting Solution Partnership (Headquarters)
77 หมู่ 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 20024 01260
ใบอนุญาตประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0108214719654
 


รับชำระเงินผ่านธนาคาร, Internet Banking, PayPal.comCopyright © 2004-2020 Hosting Solution Partnership (Thailand)