ข่าวประกาศ

Upgrade MySQL 5.5 เป็น MariaDB 10.3 (MySQL 5.6+)

  • 22nd April 2020
ทางเราได้ดำเนินการ Upgrade MySQL จากเดิม version 5.5 ไปเป็น MariaDB 10.3 หรือเทียบเท่ากับ MySQL version 5.6 ขึ้นไป เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการติดตั้ง Application ...
Continue reading

ติดตั้ง PHP 7.4

  • 9th December 2019
ทางเราได้ติดตั้ง PHP 7.4 เพื่อรองรับเว็บไซต์ของลูกค้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะใช้งาน PHP รุ่นใหม่นี้ ...
Continue reading

Upgrade DirectAdmin Control Panel เป็นเวอร์ชั่นใหม่ 1.59.5

  • 26th November 2019

วันที่ดำเนินการ 26/11/2562 - 04.30 น.

ทางเราได้ทำการ Upgrade DirectAdmin Control Panel สำหรับให้บริการเว็บโฮสติ้งเป็น Version ใหม่ล่าสุด 1.59.5

Continue reading

Upgrade Plesk Control Panel เป็นเวอร์ชั่นใหม่ 18.0.21 (Plesk Obsidian)

  • 25th November 2019

วันที่ดำเนินการ 25/11/2562 - 04.00 น.

ทางเราได้ทำการ Upgrade Plesk Control Panel สำหรับให้บริการเว็บโฮสติ้งเป็น Version ใหม่ล่าสุด 18.0.21 (Plesk Obsidian)

Continue reading