จดชื่อโดเมน

ค้นหาและตรวจสอบสถานะชื่อโดเมนที่ต้องการ

Browse extensions by category

ชื่อโดเมน
New Price
Transfer
Renewal
.com
450฿
1 Year
450฿
1 Year
450฿
1 Year
.net
450฿
1 Year
450฿
1 Year
450฿
1 Year
.org
450฿
1 Year
450฿
1 Year
450฿
1 Year
.biz
450฿
1 Year
450฿
1 Year
450฿
1 Year
.info
450฿
1 Year
450฿
1 Year
450฿
1 Year
.in.th
1,000฿
1 Year
1,000฿
1 Year
1,000฿
1 Year
.co.th
1,000฿
1 Year
1,000฿
1 Year
1,000฿
1 Year
.ac.th
1,000฿
1 Year
1,000฿
1 Year
1,000฿
1 Year
.or.th
1,000฿
1 Year
1,000฿
1 Year
1,000฿
1 Year
.go.th
1,000฿
1 Year
1,000฿
1 Year
1,000฿
1 Year
.me
850฿
1 Year
850฿
1 Year
850฿
1 Year
.name
450฿
1 Year
450฿
1 Year
450฿
1 Year
.asia
600฿
1 Year
600฿
1 Year
600฿
1 Year
.cc
1,100฿
1 Year
1,100฿
1 Year
1,100฿
1 Year
.club
550฿
1 Year
550฿
1 Year
550฿
1 Year
.co
1,100฿
1 Year
1,100฿
1 Year
1,100฿
1 Year
.mobi
700฿
1 Year
700฿
1 Year
700฿
1 Year
.in
700฿
1 Year
700฿
1 Year
700฿
1 Year
.tel
500฿
1 Year
500฿
1 Year
500฿
1 Year
.tv
1,200฿
1 Year
1,200฿
1 Year
1,200฿
1 Year
.ws
800฿
1 Year
800฿
1 Year
800฿
1 Year
.xxx
3,300฿
1 Year
3,300฿
1 Year
3,300฿
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

ย้ายชื่อโดเมน

ชื่อโดเมนจะได้รับการต่ออายุเพิ่ม 1 ปีทันทีหลังจากต่ออายุสำเร็จแล้ว*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution