ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
460.00฿
1 سال
460.00฿
1 سال
460.00฿
1 سال
.co.th
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
.in.th
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
.go.th
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
.ac.th
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
.or.th
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
.academy
940.00฿
1 سال
940.00฿
1 سال
940.00฿
1 سال
.accountant
510.00฿
1 سال
510.00฿
1 سال
510.00฿
1 سال
.accountants
3,080.00฿
1 سال
3,080.00฿
1 سال
3,080.00฿
1 سال
.agency
250.00฿
1 سال
600.00฿
1 سال
600.00฿
1 سال
.app
590.00฿
1 سال
590.00฿
1 سال
590.00฿
1 سال
.art
420.00฿
1 سال
420.00฿
1 سال
420.00฿
1 سال
.asia
500.00฿
1 سال
500.00฿
1 سال
500.00฿
1 سال
.associates
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
.audio
4,600.00฿
1 سال
4,600.00฿
1 سال
4,600.00฿
1 سال
.auto
91,200.00฿
1 سال
91,200.00฿
1 سال
91,200.00฿
1 سال
.bar
2,350.00฿
1 سال
2,350.00฿
1 سال
2,350.00฿
1 سال
.beer
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
.bet
1,600.00฿
1 سال
1,600.00฿
1 سال
1,600.00฿
1 سال
.bid
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
.bike
950.00฿
1 سال
950.00฿
1 سال
950.00฿
1 سال
.bingo
1,490.00฿
1 سال
1,490.00฿
1 سال
1,490.00฿
1 سال
.biz
750.00฿
1 سال
750.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.black
2,510.00฿
1 سال
2,510.00฿
1 سال
2,510.00฿
1 سال
.blackfriday
4,600.00฿
1 سال
4,600.00฿
1 سال
4,600.00฿
1 سال
.blog
950.00฿
1 سال
950.00฿
1 سال
950.00฿
1 سال
.blue
840.00฿
1 سال
840.00฿
1 سال
840.00฿
1 سال
.boutique
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
.builders
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
.business
1,490.00฿
1 سال
1,490.00฿
1 سال
1,490.00฿
1 سال
.cafe
888.00฿
1 سال
888.00฿
1 سال
888.00฿
1 سال
.camera
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
.camp
1,470.00฿
1 سال
1,470.00฿
1 سال
1,470.00฿
1 سال
.capital
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
.care
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
.casino
4,030.00฿
1 سال
4,030.00฿
1 سال
4,030.00฿
1 سال
.cat
950.00฿
1 سال
950.00฿
1 سال
950.00฿
1 سال
.cc
1,100.00฿
1 سال
1,100.00฿
1 سال
1,100.00฿
1 سال
.center
610.00฿
1 سال
610.00฿
1 سال
610.00฿
1 سال
.cheap
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
.city
610.00฿
1 سال
610.00฿
1 سال
610.00฿
1 سال
.clinic
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
.cloud
720.00฿
1 سال
720.00฿
1 سال
720.00฿
1 سال
.club
480.00฿
1 سال
480.00฿
1 سال
480.00฿
1 سال
.co
1,140.00฿
1 سال
1,140.00฿
1 سال
1,140.00฿
1 سال
.codes
1,450.00฿
1 سال
1,450.00฿
1 سال
1,450.00฿
1 سال
.coffee
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
.college
1,900.00฿
1 سال
1,900.00฿
1 سال
1,900.00฿
1 سال
.community
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.condos
1,440.00฿
1 سال
1,440.00฿
1 سال
1,440.00฿
1 سال
.construction
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.cooking
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.cool
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
.credit
2,700.00฿
1 سال
2,700.00฿
1 سال
2,700.00฿
1 سال
.creditcard
4,030.00฿
1 سال
4,030.00฿
1 سال
4,030.00฿
1 سال
.date
235.00฿
1 سال
235.00฿
1 سال
235.00฿
1 سال
.deals
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
.delivery
1,385.00฿
1 سال
1,385.00฿
1 سال
1,385.00฿
1 سال
.dental
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
.diamonds
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
.digital
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.direct
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.directory
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.discount
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.dog
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
.download
860.00฿
1 سال
860.00฿
1 سال
860.00฿
1 سال
.education
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.email
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.energy
2,700.00฿
1 سال
2,700.00฿
1 سال
2,700.00฿
1 سال
.engineering
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
.enterprises
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.equipment
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.estate
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.exchange
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.expert
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
.express
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.fail
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.faith
330.00฿
1 سال
330.00฿
1 سال
330.00฿
1 سال
.farm
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.fashion
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.feedback
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
.film
2,680.00฿
1 سال
2,680.00฿
1 سال
2,680.00฿
1 سال
.finance
1,390.00฿
1 سال
1,390.00฿
1 سال
1,390.00฿
1 سال
.financial
1,380.00฿
1 سال
1,380.00฿
1 سال
1,380.00฿
1 سال
.fish
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.fishing
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.fit
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.fitness
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.flights
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
.florist
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.football
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
.foundation
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.fund
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
.furniture
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
.gallery
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.game
11,620.00฿
1 سال
11,620.00฿
1 سال
11,620.00฿
1 سال
.garden
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.global
2,100.00฿
1 سال
2,100.00฿
1 سال
2,100.00฿
1 سال
.guide
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.gift
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
.glass
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
.gold
2,710.00฿
1 سال
2,710.00฿
1 سال
2,710.00฿
1 سال
.golf
1,390.00฿
1 سال
1,390.00฿
1 سال
1,390.00฿
1 سال
.graphics
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
.green
2,280.00฿
1 سال
2,280.00฿
1 سال
2,280.00฿
1 سال
.group
650.00฿
1 سال
650.00฿
1 سال
650.00฿
1 سال
.guitars
4,100.00฿
1 سال
4,100.00฿
1 سال
4,100.00฿
1 سال
.guru
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.healthcare
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
.hiphop
4,100.00฿
1 سال
4,100.00฿
1 سال
4,100.00฿
1 سال
.hockey
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
.holdings
1,440.00฿
1 سال
1,440.00฿
1 سال
1,440.00฿
1 سال
.horse
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.house
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.host
2,630.00฿
1 سال
2,630.00฿
1 سال
2,630.00฿
1 سال
.hosting
12,020.00฿
1 سال
12,020.00฿
1 سال
12,020.00฿
1 سال
.immo
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.in
700.00฿
1 سال
700.00฿
1 سال
700.00฿
1 سال
.industries
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.info
590.00฿
1 سال
590.00฿
1 سال
590.00฿
1 سال
.ink
860.00฿
1 سال
860.00฿
1 سال
860.00฿
1 سال
.institute
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.insure
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
.international
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.investments
2,430.00฿
1 سال
2,430.00฿
1 سال
2,430.00฿
1 سال
.io
1,920.00฿
1 سال
1,920.00฿
1 سال
1,920.00฿
1 سال
.jewelry
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
.kim
820.00฿
1 سال
820.00฿
1 سال
820.00฿
1 سال
.kitchen
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
.kiwi
1,190.00฿
1 سال
1,190.00฿
1 سال
1,190.00฿
1 سال
.land
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.lc
930.00฿
1 سال
930.00฿
1 سال
930.00฿
1 سال
.lease
1,440.00฿
1 سال
1,440.00฿
1 سال
1,440.00฿
1 سال
.legal
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
.lgbt
1,280.00฿
1 سال
1,280.00฿
1 سال
1,280.00฿
1 سال
.life
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.limited
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.limo
1,480.00฿
1 سال
1,480.00฿
1 سال
1,480.00฿
1 سال
.link
400.00฿
1 سال
400.00฿
1 سال
400.00฿
1 سال
.loan
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
.loans
2,710.00฿
1 سال
2,710.00฿
1 سال
2,710.00฿
1 سال
.lotto
61,500.00฿
1 سال
61,500.00฿
1 سال
61,500.00฿
1 سال
.love
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.ltd
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
.management
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.marketing
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.mba
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.me
760.00฿
1 سال
760.00฿
1 سال
760.00฿
1 سال
.media
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.memorial
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
.men
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
.menu
1,190.00฿
1 سال
1,190.00฿
1 سال
1,190.00฿
1 سال
.mn
1,890.00฿
1 سال
1,890.00฿
1 سال
1,890.00฿
1 سال
.mobi
680.00฿
1 سال
680.00฿
1 سال
680.00฿
1 سال
.money
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.movie
9,650.00฿
1 سال
9,650.00฿
1 سال
9,650.00฿
1 سال
.nagoya
430.00฿
1 سال
430.00฿
1 سال
430.00฿
1 سال
.name
350.00฿
1 سال
350.00฿
1 سال
350.00฿
1 سال
.net
470.00฿
1 سال
470.00฿
1 سال
470.00฿
1 سال
.network
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
.nyc
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.one
390.00฿
1 سال
390.00฿
1 سال
390.00฿
1 سال
.online
1,330.00฿
1 سال
1,330.00฿
1 سال
1,330.00฿
1 سال
.org
430.00฿
1 سال
430.00฿
1 سال
430.00฿
1 سال
.organic
2,280.00฿
1 سال
2,280.00฿
1 سال
2,280.00฿
1 سال
.partners
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
.parts
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.party
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
.pet
820.00฿
1 سال
820.00฿
1 سال
820.00฿
1 سال
.photo
960.00฿
1 سال
960.00฿
1 سال
960.00฿
1 سال
.photography
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.photos
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.pics
930.00฿
1 سال
930.00฿
1 سال
930.00฿
1 سال
.pictures
370.00฿
1 سال
370.00฿
1 سال
370.00฿
1 سال
.pink
820.00฿
1 سال
820.00฿
1 سال
820.00฿
1 سال
.pizza
1,390.00฿
1 سال
1,390.00฿
1 سال
1,390.00฿
1 سال
.place
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.plus
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.school
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.science
350.00฿
1 سال
350.00฿
1 سال
350.00฿
1 سال
.shop
1,080.00฿
1 سال
1,080.00฿
1 سال
1,080.00฿
1 سال
.show
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.store
1,700.00฿
1 سال
1,700.00฿
1 سال
1,700.00฿
1 سال
.style
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.tel
470.00฿
1 سال
470.00฿
1 سال
470.00฿
1 سال
.today
625.00฿
1 سال
625.00฿
1 سال
625.00฿
1 سال
.tools
940.00฿
1 سال
940.00฿
1 سال
940.00฿
1 سال
.tours
1,520.00฿
1 سال
1,520.00฿
1 سال
1,520.00฿
1 سال
.toys
1,640.00฿
1 سال
1,640.00฿
1 سال
1,640.00฿
1 سال
.training
940.00฿
1 سال
940.00฿
1 سال
940.00฿
1 سال
.tv
1,170.00฿
1 سال
1,170.00฿
1 سال
1,170.00฿
1 سال
.win
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
.work
350.00฿
1 سال
350.00฿
1 سال
350.00฿
1 سال
.works
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
.xxx
3,110.00฿
1 سال
3,110.00฿
1 سال
3,110.00฿
1 سال
.xyz
390.00฿
1 سال
390.00฿
1 سال
390.00฿
1 سال
.yoga
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.zone
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود