ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
350.00฿
1 سال
350.00฿
1 سال
350.00฿
1 سال
.co.th
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
.in.th
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
.go.th
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
.ac.th
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
.or.th
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
999.00฿
1 سال
.academy
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
.agency
610.00฿
1 سال
610.00฿
1 سال
610.00฿
1 سال
.app
590.00฿
1 سال
590.00฿
1 سال
590.00฿
1 سال
.art
460.00฿
1 سال
460.00฿
1 سال
460.00฿
1 سال
.asia
600.00฿
1 سال
600.00฿
1 سال
600.00฿
1 سال
.auto
79,300.00฿
1 سال
79,300.00฿
1 سال
79,300.00฿
1 سال
.center
610.00฿
1 سال
610.00฿
1 سال
610.00฿
1 سال
.city
610.00฿
1 سال
610.00฿
1 سال
610.00฿
1 سال
.bar
2,110.00฿
1 سال
2,110.00฿
1 سال
2,110.00฿
1 سال
.beer
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.bike
875.00฿
1 سال
875.00฿
1 سال
875.00฿
1 سال
.biz
450.00฿
1 سال
450.00฿
1 سال
450.00฿
1 سال
.blog
910.00฿
1 سال
910.00฿
1 سال
910.00฿
1 سال
.business
1,380.00฿
1 سال
1,380.00฿
1 سال
1,380.00฿
1 سال
.cafe
888.00฿
1 سال
888.00฿
1 سال
888.00฿
1 سال
.camera
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
.camp
1,470.00฿
1 سال
1,470.00฿
1 سال
1,470.00฿
1 سال
.capital
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
.care
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
.casino
4,030.00฿
1 سال
4,030.00฿
1 سال
4,030.00฿
1 سال
.cat
950.00฿
1 سال
950.00฿
1 سال
950.00฿
1 سال
.cc
1,100.00฿
1 سال
1,100.00฿
1 سال
1,100.00฿
1 سال
.cheap
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
.clinic
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
.cloud
720.00฿
1 سال
720.00฿
1 سال
720.00฿
1 سال
.club
550.00฿
1 سال
550.00฿
1 سال
550.00฿
1 سال
.co
990.00฿
1 سال
990.00฿
1 سال
990.00฿
1 سال
.codes
1,450.00฿
1 سال
1,450.00฿
1 سال
1,450.00฿
1 سال
.coffee
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
.college
1,900.00฿
1 سال
1,900.00฿
1 سال
1,900.00฿
1 سال
.community
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.condos
1,440.00฿
1 سال
1,440.00฿
1 سال
1,440.00฿
1 سال
.construction
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.cooking
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.cool
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
.credit
2,700.00฿
1 سال
2,700.00฿
1 سال
2,700.00฿
1 سال
.creditcard
4,030.00฿
1 سال
4,030.00฿
1 سال
4,030.00฿
1 سال
.date
235.00฿
1 سال
235.00฿
1 سال
235.00฿
1 سال
.deals
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
.delivery
1,385.00฿
1 سال
1,385.00฿
1 سال
1,385.00฿
1 سال
.dental
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
.diamonds
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
.digital
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.direct
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.directory
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.discount
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.dog
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
.download
860.00฿
1 سال
860.00฿
1 سال
860.00฿
1 سال
.education
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.email
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.energy
2,700.00฿
1 سال
2,700.00฿
1 سال
2,700.00฿
1 سال
.engineering
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
1,455.00฿
1 سال
.enterprises
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.equipment
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.estate
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.exchange
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.expert
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
.express
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.fail
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.faith
330.00฿
1 سال
330.00฿
1 سال
330.00฿
1 سال
.farm
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.fashion
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.feedback
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
920.00฿
1 سال
.film
2,680.00฿
1 سال
2,680.00฿
1 سال
2,680.00฿
1 سال
.finance
1,390.00฿
1 سال
1,390.00฿
1 سال
1,390.00฿
1 سال
.financial
1,380.00฿
1 سال
1,380.00฿
1 سال
1,380.00฿
1 سال
.fish
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.fishing
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.fit
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.fitness
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.flights
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
.florist
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.football
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
.foundation
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.fund
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
.furniture
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
1,370.00฿
1 سال
.gallery
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.game
11,620.00฿
1 سال
11,620.00฿
1 سال
11,620.00฿
1 سال
.garden
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.global
2,100.00฿
1 سال
2,100.00฿
1 سال
2,100.00฿
1 سال
.guide
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.gift
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
.glass
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
.gold
2,710.00฿
1 سال
2,710.00฿
1 سال
2,710.00฿
1 سال
.golf
1,390.00฿
1 سال
1,390.00฿
1 سال
1,390.00฿
1 سال
.graphics
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
.green
2,280.00฿
1 سال
2,280.00฿
1 سال
2,280.00฿
1 سال
.group
650.00฿
1 سال
650.00฿
1 سال
650.00฿
1 سال
.guitars
4,100.00฿
1 سال
4,100.00฿
1 سال
4,100.00฿
1 سال
.guru
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.healthcare
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
.hiphop
4,100.00฿
1 سال
4,100.00฿
1 سال
4,100.00฿
1 سال
.hockey
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
.holdings
1,440.00฿
1 سال
1,440.00฿
1 سال
1,440.00฿
1 سال
.horse
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.house
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.host
2,630.00฿
1 سال
2,630.00฿
1 سال
2,630.00฿
1 سال
.hosting
12,020.00฿
1 سال
12,020.00฿
1 سال
12,020.00฿
1 سال
.immo
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.in
700.00฿
1 سال
700.00฿
1 سال
700.00฿
1 سال
.industries
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.info
560.00฿
1 سال
560.00฿
1 سال
560.00฿
1 سال
.ink
860.00฿
1 سال
860.00฿
1 سال
860.00฿
1 سال
.institute
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.insure
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
.international
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.investments
2,430.00฿
1 سال
2,430.00฿
1 سال
2,430.00฿
1 سال
.io
1,920.00฿
1 سال
1,920.00฿
1 سال
1,920.00฿
1 سال
.jewelry
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
.kim
820.00฿
1 سال
820.00฿
1 سال
820.00฿
1 سال
.kitchen
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
.kiwi
1,190.00฿
1 سال
1,190.00฿
1 سال
1,190.00฿
1 سال
.land
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.lc
930.00฿
1 سال
930.00฿
1 سال
930.00฿
1 سال
.lease
1,440.00฿
1 سال
1,440.00฿
1 سال
1,440.00฿
1 سال
.legal
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
.lgbt
1,280.00฿
1 سال
1,280.00฿
1 سال
1,280.00฿
1 سال
.life
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.limited
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.limo
1,480.00฿
1 سال
1,480.00฿
1 سال
1,480.00฿
1 سال
.link
400.00฿
1 سال
400.00฿
1 سال
400.00฿
1 سال
.loan
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
.loans
2,710.00฿
1 سال
2,710.00฿
1 سال
2,710.00฿
1 سال
.lotto
61,500.00฿
1 سال
61,500.00฿
1 سال
61,500.00฿
1 سال
.love
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.ltd
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
.management
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.marketing
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.mba
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.me
760.00฿
1 سال
760.00฿
1 سال
760.00฿
1 سال
.media
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.memorial
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
1,400.00฿
1 سال
.men
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
.menu
1,190.00฿
1 سال
1,190.00฿
1 سال
1,190.00฿
1 سال
.mn
1,890.00฿
1 سال
1,890.00฿
1 سال
1,890.00฿
1 سال
.mobi
680.00฿
1 سال
680.00฿
1 سال
680.00฿
1 سال
.money
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.movie
9,650.00฿
1 سال
9,650.00฿
1 سال
9,650.00฿
1 سال
.nagoya
430.00฿
1 سال
430.00฿
1 سال
430.00฿
1 سال
.name
400.00฿
1 سال
400.00฿
1 سال
400.00฿
1 سال
.net
500.00฿
1 سال
500.00฿
1 سال
500.00฿
1 سال
.network
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
630.00฿
1 سال
.nyc
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.one
390.00฿
1 سال
390.00฿
1 سال
390.00฿
1 سال
.online
1,260.00฿
1 سال
1,260.00฿
1 سال
1,260.00฿
1 سال
.org
460.00฿
1 سال
460.00฿
1 سال
460.00฿
1 سال
.organic
2,280.00฿
1 سال
2,280.00฿
1 سال
2,280.00฿
1 سال
.partners
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
1,460.00฿
1 سال
.parts
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
.party
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
.pet
820.00฿
1 سال
820.00฿
1 سال
820.00฿
1 سال
.photo
960.00฿
1 سال
960.00฿
1 سال
960.00฿
1 سال
.photography
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.photos
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
620.00฿
1 سال
.pics
930.00฿
1 سال
930.00฿
1 سال
930.00฿
1 سال
.pictures
370.00฿
1 سال
370.00฿
1 سال
370.00฿
1 سال
.pink
820.00฿
1 سال
820.00฿
1 سال
820.00฿
1 سال
.pizza
1,390.00฿
1 سال
1,390.00฿
1 سال
1,390.00฿
1 سال
.place
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.plus
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.school
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.science
350.00฿
1 سال
350.00฿
1 سال
350.00฿
1 سال
.shop
1,080.00฿
1 سال
1,080.00฿
1 سال
1,080.00฿
1 سال
.show
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.store
1,700.00฿
1 سال
1,700.00฿
1 سال
1,700.00฿
1 سال
.style
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
890.00฿
1 سال
.tel
470.00฿
1 سال
470.00฿
1 سال
470.00฿
1 سال
.tv
1,090.00฿
1 سال
1,090.00฿
1 سال
1,090.00฿
1 سال
.win
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
250.00฿
1 سال
.work
350.00฿
1 سال
350.00฿
1 سال
350.00฿
1 سال
.works
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
870.00฿
1 سال
.xxx
3,110.00฿
1 سال
3,110.00฿
1 سال
3,110.00฿
1 سال
.xyz
430.00฿
1 سال
430.00฿
1 سال
430.00฿
1 سال
.yoga
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
900.00฿
1 سال
.zone
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال
880.00฿
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains