บริการเว็บโฮสติ้งบนระบบคลาวด์ SSD

HCI / On Cloud / Cluster
  • HP1

    Fra 1,500/år
    Bestill nå
    • 10 GB พื้นที่
    • 100 GB/เดือน รับส่งข้อมูล
    • 1 โดเมน
    • ไม่จำกัด อีเมล/MySQL/FTP
  • HP2

    Fra 2,000/år
    Bestill nå
    • 20 GB พื้นที่
    • 200 GB/เดือน รับส่งข้อมูล
    • 3 โดเมน
    • ไม่จำกัด อีเมล/MySQL/FTP
  • HP3

    Fra 2,500/år
    Bestill nå
    • 30 GB พื้นที่
    • 300 GB/เดือน รับส่งข้อมูล
    • 5 โดเมน
    • ไม่จำกัด อีเมล/MySQL/FTP
  • HP4

    Fra 3,000/år
    Bestill nå
    • 50 GB พื้นที่
    • 400 GB/เดือน รับส่งข้อมูล
    • 10 โดเมน
    • ไม่จำกัด อีเมล/MySQL/FTP
  • HP5

    Fra 3,500/år
    Bestill nå
    • 80 GB พื้นที่
    • 500 GB/เดือน รับส่งข้อมูล
    • 15 โดเมน
    • ไม่จำกัด อีเมล/MySQL/FTP
  • HP6

    Fra 4,000/år
    Bestill nå
    • 110 GB พื้นที่
    • 600 GB/เดือน รับส่งข้อมูล
    • 20 โดเมน
    • ไม่จำกัด อีเมล/MySQL/FTP
  • HP7

    Fra 4,500/år
    Bestill nå
    • 150 GB พื้นที่
    • 700 GB/เดือน รับส่งข้อมูล
    • 30 โดเมน
    • ไม่จำกัด อีเมล/MySQL/FTP

Powered by WHMCompleteSolution