คำถามที่มีผู้อ่านสูงสุด

เปิดหน้าเว็บ Control Panel แล้วขึ้นว่า "There is a problem with this website's security certificate." หรือ "This Connection is Untrusted" หรือ "Your connection is not private" หากลูกค้าเปิดหน้าเว็บ Control Panel แล้วขึ้นข้อความ error ดังนี้"There is a problem with this... ข้อมูล WHOIS คืออะไร? ข้อมูล WHOIS คือข้อมูลที่แสดงรายละเอียดของเจ้าของชื่อโดเมน หรือ Domain ContactContact... เปิดหน้าเว็บ Control Panel แล้วไม่ขึ้นหน้าจอสำหรับ Login หากลูกค้าเปิดหน้าเว็บ Control Panel แล้วไม่ขึ้นหน้าจอสำหรับ Login ดังรูปด้านล่างนี้  ... วิธีเข้าใช้งาน Control Panel Control Panel ของเราคือ Parallels Plesk (พาราเร็ล เพลกส์) Control Panel... Default DNS Server สำหรับลูกค้า Web Hosting DNS ของเราจะแตกต่างกันไปแต่ละ Server สำหรับลูกค้าที่จดชื่อโดเมนไว้แล้วกับผู้ให้บริการรายอื่น...