บริการเว็บโฮสติ้งบนระบบคลาวด์ SSD

HCI / On Cloud / Cluster
 • HP1

  • 10 GB Disk Space
  • 100 GB/Month Traffic
  • 1 Domain
  • Unlimited E-Mail/MySQL/FTP
  From 1,500/yr
  Order Now
 • HP2

  • 20 GB Disk Space
  • 200 GB/Month Traffic
  • 3 Domain
  • Unlimited E-Mail/MySQL/FTP
  From 2,000/yr
  Order Now
 • HP3

  • 30 GB Disk Space
  • 300 GB/Month Traffic
  • 5 Domain
  • Unlimited E-Mail/MySQL/FTP
  From 2,500/yr
  Order Now
 • HP4

  • 50 GB Disk Space
  • 400 GB/Month Traffic
  • 10 Domain
  • Unlimited E-Mail/MySQL/FTP
  From 3,000/yr
  Order Now
 • HP5

  • 80 GB Disk Space
  • 500 GB/Month Traffic
  • 15 Domain
  • Unlimited E-Mail/MySQL/FTP
  From 3,500/yr
  Order Now
 • HP6

  • 110 GB Disk Space
  • 600 GB/Month Traffic
  • 20 Domain
  • Unlimited E-Mail/MySQL/FTP
  From 4,000/yr
  Order Now
 • HP7

  • 150 GB Disk Space
  • 700 GB/Month Traffic
  • 30 Domain
  • Unlimited E-Mail/MySQL/FTP
  From 4,500/yr
  Order Now

Powered by WHMCompleteSolution