บริการเว็บโฮสติ้งบนระบบคลาวด์ SSD

HCI / On Cloud / Cluster
 • HP1

  • 10 GB พื้นที่
  • 100 GB/เดือน รับส่งข้อมูล
  • 1 โดเมน
  • ไม่จำกัด อีเมล/MySQL/FTP
  От 1,500/yr
  Заказать
 • HP2

  • 20 GB พื้นที่
  • 200 GB/เดือน รับส่งข้อมูล
  • 3 โดเมน
  • ไม่จำกัด อีเมล/MySQL/FTP
  От 2,000/yr
  Заказать
 • HP3

  • 30 GB พื้นที่
  • 300 GB/เดือน รับส่งข้อมูล
  • 5 โดเมน
  • ไม่จำกัด อีเมล/MySQL/FTP
  От 2,500/yr
  Заказать
 • HP4

  • 50 GB พื้นที่
  • 400 GB/เดือน รับส่งข้อมูล
  • 10 โดเมน
  • ไม่จำกัด อีเมล/MySQL/FTP
  От 3,000/yr
  Заказать
 • HP5

  • 80 GB พื้นที่
  • 500 GB/เดือน รับส่งข้อมูล
  • 15 โดเมน
  • ไม่จำกัด อีเมล/MySQL/FTP
  От 3,500/yr
  Заказать
 • HP6

  • 110 GB พื้นที่
  • 600 GB/เดือน รับส่งข้อมูล
  • 20 โดเมน
  • ไม่จำกัด อีเมล/MySQL/FTP
  От 4,000/yr
  Заказать
 • HP7

  • 150 GB พื้นที่
  • 700 GB/เดือน รับส่งข้อมูล
  • 30 โดเมน
  • ไม่จำกัด อีเมล/MySQL/FTP
  От 4,500/yr
  Заказать

Powered by WHMCompleteSolution