ย้ายระบบ UPS และปิดบริการ VPS/Server ชั่วคราว

  • Saturday, 20th June, 2015
  • 15:08pm
วันที่ดำเนินการ อาทิตย์ที่ 21/06/2558 เวลา 21.00 - 21.30 น.

เนื่องด้วยทาง IDC จะทำการเปลี่ยนระบบ UPS ไปใช้ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม สามารถรองรับการใช้งานในกรณีไฟดับได้มากกว่า 1 ชั่วโมง

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ทางเราจำเป็นต้องปิด Server และระบบทั้งหมดชั่วคราวประมาณ 30 นาที เพื่อย้ายสายไฟใต้พื้นห้อง Server

โดยจะดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 21/06/2558 นี้ เวลา 21.00 - 21.30 น.

ในระหว่างเวลาดังกล่าว VPS และระบบ Server ทั้งหมด จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

จึงขอเรียนแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ครับ
« Back