ไม่สามารถส่งอีเมลไป @gmail.com

  • Tuesday, 10th November, 2015
  • 10:22am
วันอังคารที่ 10/11/2558 เวลา 10.00 น.

ขณะนี้ไม่ระบบของทางเราไม่สามารถส่งอีเมลไปยังอีเมลปลายทาง @gmail.com ได้ (ไม่สามารถส่งได้ แต่ยังคงรับได้ตามปกติ) มีผลกับทุกบริการ Web Hosting และ VPS
สำหรับอีเมลปลายทางอื่นๆ ทีนอกเหนือจาก @gmail.com ยังคงสามารถรับส่งได้ตามปกติ
ทางเรากำลังเร่งหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ครับ

## Update 14/11/2558 - ทางเราได้แก้ไขปัญหาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
« Back