Upgrade Plesk Control Panel เป็นเวอร์ชั่นใหม่ 17.5.3

  • Monday, 17th April, 2017
  • 04:04am
วันที่ดำเนินการ จันทร์ 17/04/2560

ทางเราได้ทำการ Upgrade Plesk Control Panel สำหรับให้บริการเว็บโฮสติ้งเป็น version ใหม่ล่าสุด 17.5.3

จึงขอเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ
« Back