ข่าวประกาศ

Update software/kernel ของระบบ Cloud

  • 14th February 2015
วันที่ดำเนินการ 15/02/2558 เวลา 01.00 - 05.00 น.ทางเราจะดำเนินการ Update software/kernel ของระบบ Cloud ในวันเวลาข้างต้นหลังจาก Update เรียบร้อยแล้ว ...
Continue reading