ลืม Username/Password สำหรับ Login เข้า Control Panel

- หากลูกค้าลืม Username สามารถติดต่อสอบถามกับทางเราได้ทางอีเมล info@hosting.in.th หรือ คลิกที่นี่

- หากลูกค้าลืม Password สามารถดำเนินการได้ตามลำดับดังนี้
1) ลูกค้าสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตัวเองโดยคลิกที่ลิงค์ "Forgot your password?" ในหน้า Login ที่ https://ชื่อโดเมน:8443/ (เปลี่ยน "ชื่อโดเมน" เป็นชื่อโดเมนของลูกค้า) หลังจากนั้นกรอก Username และ E-Mail (อีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อ/อีเมลที่ระบุไว้ใน Plesk Control Panel)

2) หากลูกค้าไม่สามารถใช้งานอีเมลดังกล่าวได้ โปรดติดต่อเข้ามาเพื่อให้ทางเราส่งรหัสผ่านไปทาง SMS ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ หรือใน Plesk Control Panel 

3) หากหมายเลขดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้อีก หรือไม่ใช่เบอร์ที่สามารถส่ง SMS ได้ ลูกค้าจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน + สำเนาใบจดทะเบียนบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท (ในกรณีจดในนามบริษัท) มาทางอีเมล info@hosting.in.th เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน หลังจากนั้นทางเราจะจัดส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ลูกค้าระบุไว้ (พิจารณาอนุมัติตามเอกสารที่ส่งมา แล้วแต่กรณี แต่ไม่เป็นการรับรองว่าทางเราจะส่งรหัสผ่านให้ทุกครั้ง)
  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

หน้าเว็บ Control Panel ไม่ขึ้นให้ Login และไม่ขึ้น Certificate Error ด้วย

หากลูกค้าเปิดหน้าเว็บ Control Panel แล้วขึ้นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากแบบฟอร์มให้ Login หรือ...

เปิดหน้าเว็บ Control Panel แล้วขึ้นว่า "There is a problem with this website's security certificate." หรือ "This Connection is Untrusted" หรือ "Your connection is not private"

หากลูกค้าเปิดหน้าเว็บ Control Panel แล้วขึ้นข้อความ error ดังนี้"There is a problem with this...

วิธีเข้าใช้งาน Control Panel

Control Panel ของเราคือ Parallels Plesk (พาราเร็ล เพลกส์) Control Panel...

Powered by WHMCompleteSolution