เปิดหน้าเว็บ Control Panel แล้วไม่ขึ้นหน้าจอสำหรับ Login

หากลูกค้าเปิดหน้าเว็บ Control Panel แล้วไม่ขึ้นหน้าจอสำหรับ Login ดังรูปด้านล่างนี้

 

รูปตัวอย่าง หน้าจอ Login เข้า Control Panel

plesk login page

 

สาเหตุอาจเป็นได้ดังนี้

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าไม่ได้ connect กับระบบ Internet ตรวจสอบโดยเปิดหน้าเว็บอื่นๆ หากเปิดหน้าเว็บอื่นได้ โปรดตรวจสอบข้อถัดไป

2) เครื่องของลูกค้าเปิดใช้ firewall และไม่ไ้ด้กำหนดให้ connect ไปที่ port 8443 ได้ ซึ่งการเข้าใช้งาน Control Panel ต้องผ่าน port ดังกล่าว ลูกค้าจะต้องกำหนด firewall ให้สามารถเชื่อมต่อกับ port 8443 ได้ หรือ

3) หากใช้คอมพิวเตอร์ใน office ของบริษัท หรือในที่อื่นๆ ที่ต้องผ่าน gateway router โปรดตรวจสอบว่า router ตัวนั้นไม่ได้ block port 8443 โดยแจ้งผู้ดูแลระบบของ office ของลูกค้าให้ตรวจสอบให้

 

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Default DNS Server สำหรับลูกค้า Web Hosting

DNS ของเราจะแตกต่างกันไปแต่ละ Server สำหรับลูกค้าที่จดชื่อโดเมนไว้แล้วกับผู้ให้บริการรายอื่น...

ต้อง Upload ไฟล์เว็บไซต์ไปไว้ที่ Folder ไหน?

ลูกค้าสามารถ upload ข้อมูลเว็บไซต์เข้าไปเก็บไว้ใน Folder "httpdocs" เท่านั้น...

Powered by WHMCompleteSolution