SSL Certificate

 • Sectigo (Comodo) - EssentialSSL

  • ใช้ได้ 1 โดเมนหลัก + www
 • Sectigo (Comodo) - EssentialSSL Wildcard

  • ใช้ได้ 1 โดเมนหลัก และ โดเมนย่อยทั้งหมด ( *.domain.com )
 • Sectigo (Comodo) - SSL Certificate

  • ใช้ได้ 1 โดเมนหลัก + www
 • GeoTrust - QuickSSL Premium

  • ใช้ได้ 1 โดเมนหลัก + www
 • GeoTrust - QuickSSL Premium Wildcard

  • ใช้ได้ 1 โดเมนหลัก และ โดเมนย่อยทั้งหมด ( *.domain.com )
 • Private IP Address (for SSL+Hosting)

  • จำเป็นต้องใช้สำหรับการเชื่อมต่อ SSL เข้ากับระบบธนาคาร, Payment Gateway (เฉพาะลูกค้าเว็บโฮสติ้งเท่านั้น)