ลืม Username/Password สำหรับ Login เข้า Control Panel พิมพ์

  • 3

- หากลูกค้าลืม Username สามารถติดต่อสอบถามกับทางเราได้ทางอีเมล info@hosting.in.th หรือ คลิกที่นี่

- หากลูกค้าลืม Password สามารถดำเนินการได้ตามลำดับดังนี้
1) ลูกค้าสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตัวเองโดยคลิกที่ลิงค์ "Forgot your password?" ในหน้า Login ที่ https://ชื่อโดเมน:8443/ (เปลี่ยน "ชื่อโดเมน" เป็นชื่อโดเมนของลูกค้า) หลังจากนั้นกรอก Username และ E-Mail (อีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อ/อีเมลที่ระบุไว้ใน Plesk Control Panel)

2) หากลูกค้าไม่สามารถใช้งานอีเมลดังกล่าวได้ โปรดติดต่อเข้ามาเพื่อให้ทางเราส่งรหัสผ่านไปทาง SMS ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ หรือใน Plesk Control Panel 

3) หากหมายเลขดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้อีก หรือไม่ใช่เบอร์ที่สามารถส่ง SMS ได้ ลูกค้าจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน + สำเนาใบจดทะเบียนบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท (ในกรณีจดในนามบริษัท) มาทางอีเมล info@hosting.in.th เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน หลังจากนั้นทางเราจะจัดส่งรหัสผ่านไปยังอีเมลที่ลูกค้าระบุไว้ (พิจารณาอนุมัติตามเอกสารที่ส่งมา แล้วแต่กรณี แต่ไม่เป็นการรับรองว่าทางเราจะส่งรหัสผ่านให้ทุกครั้ง)

Was this answer helpful?

« Back