วิธีการแก้ไขข้อมูลเจ้าของโดเมน (WHOIS Data) พิมพ์

  • 0

ลูกค้าที่จดทะเบียนชื่อโดเมนนามสกุลที่เป็นสากล เช่น .COM .NET .ORG .BIZ .INFO และอื่นๆ (ยกเว้นนามสกุล .TH) สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของโดเมน / ข้อมูลผู้จดทะเบียน / DNS Server / รหัสผ่านสำหรับเข้าแก้ไขข้อมูลโดเมน ได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาที่ https://www.hosting.in.th/domain-name/modify.php โดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับในอีเมล "แจ้งยืนยันการจดชื่อโดเมน"

หากลูกค้าลืมรหัสผ่าน สามารถแจ้งขอเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยส่งอีเมลมาที่ ติดต่อเรา (ต้องใช้อีเมลที่ใช้ในขั้นตอนจดทะเบียนชื่อโดเมน หรือ อีเมลของเจ้าของโดเมนในปัจจุบัน เท่านั้น)


Was this answer helpful?

« Back