เปิดหน้าเว็บ Control Panel แล้วขึ้นว่า "There is a problem with this website's security certificate." หรือ "This Connection is Untrusted" หรือ "Your connection is not private" พิมพ์

  • 63

หากลูกค้าเปิดหน้าเว็บ Control Panel แล้วขึ้นข้อความ error ดังนี้


"There is a problem with this website's security certificate." (สำหรับ Windows Internet Explorer)

 

รูปตัวอย่าง

ssl_error_ie

 

หรือ "This Connection is Untrusted" (สำหรับ Mozilla Firefox)

รูปตัวอย่าง

ssl_error_firefox

 

 

 หรือ "Your connection is not private" (สำหรับ Google Chrome)

รูปตัวอย่าง
ssl_error_google_chromeมีวิธีแก้ไขดังนี้

สำหรับ Windows Internet Explorer
1) คลิกที่ลิงค์ข้อความ "Continue to this website (not recommended)." ในหน้าที่มี error นั้น
 

สำหรับ Mozilla Firefox
1) คลิกที่ลิงค์ข้อความ "I Understand the Risks" ในหน้าที่มี error นั้น
2) คลิกปุ่ม "Add Exception..."
3) คลิกปุ่ม "Get Certificate"
4) คลิกปุ่ม "Confirm Security Exception."


สำหรับ Google Chrome
1) คลิกลิงค์ข้อความ "Advanced"
2) คลิกลิงค์ข้อความ "Proceed to ..... (unsafe)"

ก็จะสามารถเข้าหน้าเว็บ Control Panel ได้ตามปกติ


Was this answer helpful?

« Back