ต้อง Upload ไฟล์เว็บไซต์ไปไว้ที่ Folder ไหน? พิมพ์

  • 4

ลูกค้าสามารถ upload ข้อมูลเว็บไซต์เข้าไปเก็บไว้ใน Folder "httpdocs" เท่านั้น โดยจะสามารถเปิดเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ URL http://www.your-domain.com/ หรือ http://your-domain.com/ ก็ได้ โดยเปลี่ยน your-domain.com เป็นชื่อโดเมนของท่าน


Was this answer helpful?

« Back