ข้อมูล WHOIS คืออะไร? พิมพ์

  • 19

ข้อมูล WHOIS คือข้อมูลที่แสดงรายละเอียดของเจ้าของชื่อโดเมน หรือ Domain Contact
Contact นี้จะประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ Registrant, Administrator, Technical และ Billing

นอกจากนี้ ข้อมูล WHOIS ยังมีการระบุสถานะของชื่อโดเมน, ระยะเวลาของชื่อโดเมนเช่น วันที่จดทะเบียน, วันที่หมดอายุ, วันที่อัพเดทข้อมูลล่าสุด และยังมี DNS (Domain Name Server) ที่ใช้สำหรับชี้ชื่อโดเมนไปยัง Server และ IP ปลายทาง เพื่อให้รู้ว่าโดเมนนี้ Host อยู่กับที่ใด เช่น ns1.hosting.in.th และ ns2.hosting.in.th เป็นต้น

ข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นข้อมูลแบบ Public ที่ใครๆ ก็สามารถค้นหาได้ และในบางกรณีที่มีการติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น เชื่อมต่อระบบชำระเงินกับธนาคาร ธนาคารอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนด้วย

สามารถตรวจสอบข้อมูล WHOIS ได้ที่ จดชื่อโดเมน


Was this answer helpful?

« Back