บริการเว็บโฮสติ้ง SSD บนระบบคลาวด์

 • WH-10G

  • 10 GB พื้นที่
  • ไม่จำกัด รับส่งข้อมูล/โดเมน
  • ไม่จำกัด อีเมล/ฐานข้อมูล/FTP
 • WH-15G

  • 15 GB พื้นที่
  • ไม่จำกัด รับส่งข้อมูล/โดเมน
  • ไม่จำกัด อีเมล/ฐานข้อมูล/FTP
 • WH-20G

  • 20 GB พื้นที่
  • ไม่จำกัด รับส่งข้อมูล/โดเมน
  • ไม่จำกัด อีเมล/ฐานข้อมูล/FTP
 • WH-25G

  • 25 GB พื้นที่
  • ไม่จำกัด รับส่งข้อมูล/โดเมน
  • ไม่จำกัด อีเมล/ฐานข้อมูล/FTP
 • WH-30G

  • 30 GB พื้นที่
  • ไม่จำกัด รับส่งข้อมูล/โดเมน
  • ไม่จำกัด อีเมล/ฐานข้อมูล/FTP
 • WH-40G

  • 40 GB พื้นที่
  • ไม่จำกัด รับส่งข้อมูล/โดเมน
  • ไม่จำกัด อีเมล/ฐานข้อมูล/FTP
 • WH-50G

  • 50 GB พื้นที่
  • ไม่จำกัด รับส่งข้อมูล/โดเมน
  • ไม่จำกัด อีเมล/ฐานข้อมูล/FTP
แถมฟรีทุกแพ็คเกจ
 • ไม่จำกัดโดเมน
 • ไม่จำกัดปริมาณรับส่งข้อมูล
 • ไม่จำกัดชื่ออีเมล
 • ไม่จำกัดฐานข้อมูล MySQL & MariaDB
 • ไม่จำกัด FTP Account
 • ไม่จำกัด Sub Domain & Alias