Internet ต่างประเทศใช้งานได้ไม่เสถียร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
 • ระดับ - สำคัญมาก
 • Affecting System - Hosting
 • ทางเราได้รับแจ้งจาก CAT (กสท.) เกี่ยวกับปัญหา Internet ต่างประเทศใช้งานบางเส้นทางไม่เสถียร ดังนี้

  เนื่องด้วยทาง CAT ได้จัดหา Bandwidth เพิ่มเติมจากเหตุการณ์ของ AAG Submarine Cable ขัดข้อง ทั้งนี้หลังจากการเชื่อมโยงวงจร พบว่า traffic มีการ reroute และทำให้เกิดความไม่เสถียรของ Network ซึ่งทำให้ Traffic ลดลงไปอีกประมาณ 30% และมี latency delay สูงในหลายเส้นทาง และยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม

  จึงอาจทำให้การรับส่งอีเมลกับต่างประเทศเกิดความล่าช้า และผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์จากต่างประเทศก็จะล่าช้าเช่นกัน

  ทางเราจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากทาง CAT มีความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 • วันที่ดำเนินการ - 25/09/2014 12:00 - 15/11/2015 03:36
 • อัพเดทล่าสุด - 15/11/2015 03:45
สายเคเบิ้ลใต้น้ำขัดข้อง (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
 • ระดับ - ปานกลาง
 • Affecting Other - Network
 • ทางเราได้รับแจ้งจากทาง IDC ว่าการเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศอาจล่าช้า เนื่องจากสายเคเบิ้ลใต้น้ำ AAG Submarine Cable ขัดข้อง
  ซึ่งอาจส่งผลต่อการรับส่งอีเมล และเรียกหน้าเว็บไซต์จากผู้ที่อยู่ในต่างประเทศ (บริการที่ต้องเชื่อมต่อกับต่างประเทศทั้งหมดจะช้าลง)
  อินเตอร์เน็ต ADSL ที่ใช้ตามบ้านหรือ Office ก็จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เช่นกัน

  Updated
  เราได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าหน้าเว็บเปิดได้ช้า หรือเปิดไม่ได้เลย ซึ่งในส่วนนี้เป็นที่ระบบอินเตอร์เน็ต ADSL ของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบข้างต้น ทำให้หน้าเว็บที่มีการแทรก Code ต่างๆ จากเว็บอื่น (ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในต่างประเทศ) เช่น Youtube, Google Analytics, Counter, Web Stats, etc. ในส่วนของหน้าเว็บที่เป็นข้อความ,รูปภาพที่เก็บอยู่ใน Server ของทางเรา จะโหลดได้เร็วตามปกติ แต่จะค้างสักพักหนึ่งตอนที่โหลด Code จากผู้ให้บริการในต่างประเทศที่มีการแทรกไว้ ทำให้ดูเหมือนว่าเว็บโหลดไม่ครบ, โหลดช้ามาก

  ทางเราจึงขอแจ้งมาเพื่อทราบว่า Cloud Server ของเรายังคงให้บริการได้ตามปกติ 100% แต่เว็บไซต์ที่มีการแทรก Code ข้างต้น อาจโหลดได้ช้าลง หรือโหลดไม่ถึง 100% ซึ่งเกิดจากสถานการณ์สายเคเบิ้ลขัดข้องดังกล่าว

  ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 • วันที่ดำเนินการ - 16/09/2014 00:01 - 15/11/2015 03:13
 • อัพเดทล่าสุด - 15/11/2015 03:40
กสท. บางรัก จะทำการทดสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
 • ระดับ - ปานกลาง
 • Affecting System - All
 • ทางอาคาร กสท. บางรัก จะทำการทดสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า/Generator ในวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นในกรณีที่เครื่องสำรองไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไฟได้บางช่วง ทางเราอาจจำเป็นต้อง Shutdown Server และระบบทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและอุปกรณ์

 • วันที่ดำเนินการ - 20/07/2014 09:00
 • อัพเดทล่าสุด - 15/11/2015 03:38
กสท. บางรัก แจ้งการตัดกระแสไฟฟ้า (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
 • ระดับ - ปานกลาง
 • Affecting System - All
 • แจ้งการตัดกระแสไฟฟ้า @ CAT Tower วันอาทิตย์ที่ 22/06/57 9.00-9.10 น.

  ทางเราได้รับแจ้งจาก IDC ว่าทาง CAT Tower บางรัก แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินการต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้ง Circuit Breaker โดยจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าบางส่วนของบริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด เป็นการชั่วคราว ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 - 9.10 น.

  ทั้งนี้ ทาง IDC มีระบบไฟฟ้าสำรอง สามารถรองรับช่วงเวลาดังกล่าวได้ทั้ง IDC โดยไม่เกิดผลกระทบต่อเครื่องของลูกค้าแต่อย่างใด

  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 • วันที่ดำเนินการ - 22/06/2014 09:00 - 15/11/2015 03:34
 • อัพเดทล่าสุด - 15/11/2015 03:38
ชื่อโดเมนที่ใช้ DNS ของ dns-diy.net ขณะนี้ไม่ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
 • ระดับ - สำคัญมาก
 • Affecting Other - Domain Name
 • ชื่อโดเมนที่ใช้ DNS ของ dns-diy.net ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานได้

  ทางเราได้ตรวจสอบพบว่ามีข้อขัดข้องที่ระบบ DNS ของ dns-diy.net ที่ต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถ resolve ค่า IP ได้ ส่งผลให้ชื่อโดเมนของลูกค้าที่ใช้ DNS ดังกล่าว ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เลย
  ทางเราได้ทำการแก้ไขชื่อโดเมนบางส่วนให้เปลี่ยนมาใช้ DNS ของทางเราซึ่งอยู่ในประเทศไทย ก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ
  หากลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยน DNS สามารถแจ้งเข้ามาได้ทางอีเมล หรือ Create Ticket เข้ามาได้เลยครับ

 • วันที่ดำเนินการ - 30/05/2014 21:27 - 30/05/2014 21:27
 • อัพเดทล่าสุด - 15/11/2015 03:38

Powered by WHMCompleteSolution