กสท. บางรัก แจ้งการตัดกระแสไฟฟ้า

  • Monday, 29th September, 2014
  • 23:55pm
วันที่ดำเนินการ 05/10/2557 เวลา 09.00 - 15.30 น.

ทางอาคาร กสท. บางรัก และการไฟฟ้า จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าของอาคาร กสท. บางรัก ในวันเวลาดังกล่าว เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้สามารถรองรับการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทางฝ่ายอาคารฯ มีเครื่องสำรองไฟฟ้าที่สามารถรองรับการตัดไฟได้ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว (ผ่านการทดสอบแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา) จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ทาง IDC ISPIO & CSLoxinfo ที่เราได้วาง Server อยู่นั้น มีเครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินไว้เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ
« Back