ย้ายเว็บไซต์ลูกค้าเครื่อง ns5

  • Saturday, 31st May, 2014
  • 03:40am
วันที่ดำเนินการ 31/05/2557 เวลา 01.00 น.

แจ้งย้ายเว็บไซต์ลูกค้าเครื่อง ns5 ไปยังระบบใหม่ Server Cluster & Cloud Storage (รายละเอียดดังที่แจ้งไปทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว)
ทั้ง นี้ การย้ายดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ในระหว่างช่วงเวลานี้ ลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานเว็บโฮสติ้งได้ และเมื่อย้ายข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เว็บไซต์ของลูกค้าอาจจะยังคงเข้าไม่ได้อีกระยะหนึ่งเนื่องจากหมายเลข IP Address เปลี่ยนไปจากเดิม (ขึ้นอยู่กับระบบ DNS Cache ของอินเตอร์เน็ตที่ลูกค้าใช้อยู่ แต่อย่างช้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง) อย่างไรก็ตาม ทางเราคาดว่าเว็บไซต์ของลูกค้าจะสามารถใช้ได้ไม่เกินเวลา 15.00 น. ของวันอาทิตย์ หากเลยเวลา 15.00 น. แล้วลูกค้ายังไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ กรุณาแจ้งเข้ามาให้ทางเราตรวจสอบได้ทันทีนะครับ

ทางเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
« Back