เพิ่ม SSD 240GB เข้าในระบบ Cloud Storage

  • Tuesday, 19th August, 2014
  • 01:00am
วันที่ดำเนินการ 19/08/2557 เวลา 03.00 น.

ทางเราจะดำเนินการเพิ่ม SSD (Solid State Drive) ขนาด 240GB (550MB/s Read, 530MB/s Write) เข้าในระบบ Cloud อีก 2 ตัว เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับการให้บริการ Cloud Hosting & VPS ซึ่งการเพิ่มดังกล่าว นอกจากเพิ่มพื้นที่มากขึ้นแล้ว ยังทำให้เพิ่มความเร็วในการอ่านข้อมูลจากระบบ Cloud Storage อีกด้วย

การ ดำเนินการข้างต้นจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน Cloud Hosting & VPS ของลูกค้าแม้แต่วินาทีเดียว เพราะระบบจะสลับการทำงานไปยังเครื่องอื่นๆ ในระบบ Cloud ในขณะที่ทางเราปิด Server ตัวที่ใส่ SSD เพิ่มเข้าไป

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ

New SSD 19/08/57

SSD

SSD
« Back