Upgrade DirectAdmin Control Panel เป็นเวอร์ชั่นใหม่ 1.59.5

  • Tuesday, 26th November, 2019
  • 04:30am

วันที่ดำเนินการ 26/11/2562 - 04.30 น.

ทางเราได้ทำการ Upgrade DirectAdmin Control Panel สำหรับให้บริการเว็บโฮสติ้งเป็น Version ใหม่ล่าสุด 1.59.5

« Back